DRG International pārstavniecība

Sakot ar 2008. gada sakumu SIA Diamet oficiāli pārstāvj Latvijā starptautisko kompāniju "DRG International, Inc.", kura nodarbojas ar medicīnisko diagnostikumu un iekārtu ražošanu. Latvijās tirgū tiek piedāvāts viss "DRG International, Inc." produktu spektrs